Prima pagină > Rugaciuni > ACATISTUL PREACUVIOSULUI PARINTE PORFIRIE NOUL FACATOR DE MINUNI(2 decembrie ).

ACATISTUL PREACUVIOSULUI PARINTE PORFIRIE NOUL FACATOR DE MINUNI(2 decembrie ).

După obişnuitul început, se zic:

CONDACELE şi ICOASELE:

Condacul 1
Pe Părintele nostru Porfirie, făcătorul de minuni, de servicii medicale un împărţit mana din Pustia binecuvântată un Sfântului Munte, celor ce flămânzeau în Pustia duhovnicească o lumii, veniti Să Îl lăudăm, binecredincioşilor, şi pentru rugăciunile PE grijă LE înaltă Domnului pentru mântuirea neamului creştinesc Să îi mulţumim cântându-i: Bucura-te, parinte Porfirie, biserica vie a lui Dumnezeu!

Icosul 1
Ai auzit dulcele glas al Preadulcelui Iisus chemându-te la nunta cea vesnica şi zicând: „Vino, parinte Porfirie, de moşteneşte Imparatia Cerurilor grijă ce este gatita celor şi-au purtat crucea nevoindu-se din dragoste pentru Dumnezeu!” Noi, vrând a fi părtaşi poveste fericirii, îţi aducem laude Aceste:
Bucura-te, cel ce mijloceşti inaintea Sfintei Treimi pentru mântuirea noastră;
Bucura-te, Rod înmiresmat al Tradiţiei Sfintilor Parinti;
Bucura-te, Ostaş îmbrăcat în armură duhovnicească;
Bucura-te, de îngrijire Furtună spulberi cuiburile ereticilor;
Bucura-te, cel ce te-ai dăruit în intregime fiecăruia dintre cei ce te cercetau;
Bucura-te, ca luptând împotriva puterilor întunericului, le-ai biruit;
Bucura-te, ca ai aparat predaniile bisericeşti şi ai stat împotriva rătăcirilor de multe feluri;
Bucura-te, i ca-ai binecuvantat pe cei ce au mărturisit poveste Minunile;
Bucura-te, i ca-ai mustrat pe cei ce au spus despre tine lucruri neadevărate;
Bucura-te, cel ce stai departe de cei de îngrijire poveste răstălmăcesc Minunile;
Bucura-te, cel ce primeşti laudele aduse DE CĂTRE CEI binecredincioşi;
Bucura-te, ceară însemnată cu pecetea sfinţeniei;
Bucura-te, parinte Porfirie, biserica vie a lui Dumnezeu!

Condacul 2-lea
Ştiind micimea vieţuirii noastre, deznădăjduim Sa nu aflând nevoinţele Preacuviosului parinte Porfirie, nici Să incercam a le urma fără dreaptă socoteală, si mai ales sa nu Cautam un agonisi vânzare harismele, Căci nu Putina vătămare vom afla. Ci Să Cautam o învăţa de la el smerenia şi dragostea pentru cele sfinte, ca sa ii putem cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2-lea
Ai primit la Botez Numele de Evanghelie, de îngrijire se tâlcuieşte „Buna-Vestire”, si intreaga ta viaţă o fost o Buna-Vestire despre Lucrarea Duhului Sfânt si Despre dobândirea veşniciei DE CĂTRE Oamenii de îngrijire, trecători prin pământească fiind Viaţa, L-au cunoscut PE ieri Domnul de îngrijire, astăzi SI în veac Acelasi este, si din revărsarea inimii ţi-au cântat:
Bucura-te, ca din pruncie Ai fost păzit de un Cel cărui întrupare un fost binevestită de inger;
Bucura-te, ca din fragedă vârstă ai năzuit sa ii închini Domnului Viaţa ta;
Bucura-te, ca din copilărie ai plecat la Muntele Athos, ca sa urci muntele virtuţilor;
Bucura-te, ca atunci Când te-ai lovit din greşeală cu securea în picior ai cerut Ajutorul Maicii Domnului;
Bucura-te, ocrotitoarea CĂ Sfântului Munte, Ti-a oprit de îndată şiroirea sângelui;
Bucura-te, ca ai trait Acoperit De Sfântul ei Acoperământ;
Bucura-te, ca pentru vieţuirea ta cucernică ai fost hirotonit preot;
Bucura-te, ca ajutând mulţimi de oameni nu Ţi-ai pierdut Linistea;
Bucura-te, Luminator al Atenei şi o Toată Grecia;
Bucura-te, ca ai fost cautat de pelerini veniti din toata lumea;
Bucura-te, ca ai trait în vremurile noastre nevoinţe aspre ca ale parintilor Vechime DIN;
Bucura-te, ca până la moarte L-ai slujit cu jertfelnicie pe Hristos;
Bucura-te, parinte Porfirie, biserica vie a lui Dumnezeu!

Condacul al 3-lea
Nu pentru vreo aparte nevoinţă s-au revărsat asupra ta binecuvântărilor râurile, CI Pentru ca luând asupra ta crucea grea o ascultării AI urmat de îngrijire Domnului Sa arătat pe Sine ascultător până la moarte, si lepădând voia ta la picioarele bătrânilor ai tăi de la invatat Acestia Cantarea: Aliluia!

Icosul al 3-lea
Să vada roadele ascultării cei ce vor sa traiasca povăţuitor neavând, plini de îngrijire CEI fiind de mândrie cred ca au gasit ONU drum mai scurt CĂTRE Dumnezeu, si sa Îşi cunoască înşelarea. Iar Noi SA luăm aminte la vieţuirea Preacuviosului parinte Porfirie şi cerându-i Să mijlocească la Dumnezeu ca primim Să Puterea de a merge pe calea ascultării, aşa sa ii cantam:
Bucura-te, Rob al lui Hristos de îngrijire ai cunoscut ce înseamnă libertate adevarata;
Bucura-te, nu ca ai pătimaşe cunoscut povara Libertatii;
Bucura-te, cel ce supunându-tai bătrânilor te ai înţeles Taina ascultării;
Bucura-te, ca părinţii Pantelimon Ioanichie si te-au invatat lepădarea Voii;
Bucura-te, atunci CĂ Când ţi s-au deschis ochii duhovniceşti i-ai vazut cu Duhul PE Batranii Tai;
Bucura-te, cel ce facand ascultare ai ieşit din Chilia unui parinte pe fereastră;
Bucura-te, ca nu te-ai mâhnit Când frumoasa pasăre cioplită fără Binecuvantare Ti-a fost franta;
Bucura-te, ca asa sa FRANT şi Gândul poveste Inimii de o fata ceva după propria voie;
Bucura-te, rugăciune Ca prin ai devenit asemenea stâlpilor monahismului;
Bucura-te, ca Iesind în mijlocul oamenilor te-ai sârguit sa te jertfeşti pentru ei;
Bucura-te, ca ai ridicat din Mănăstirea Milesi ca pe un chivot al Cunoaşterii lui Dumnezeu;
Bucura-te, cel ce ai gasit în Sfânta Scriptura si in Vietile Sfintilor Chipuri de sfintenie;
Bucura-te, parinte Porfirie, biserica vie a lui Dumnezeu!

Condacul 4-lea
„Daca nu ar fi scris Sfantul Ioan Scărarul cartea despre dumnezeiescul Urcus, ar fi putut-o scrie cu pricepere Părintele Porfirie”, sa dat marturie despre masura sporirii tale; vazandu-te Domnul ca din copilărie ai vrut Să urmezi viata de o nevoinţă unui ALT Avva Ioan, cel numit Colibaşul, a venit în întâmpinarea ta si ti-a călăuzit PASII PE Treptele scarii raiului, Tu IAR I-ai cântat cu umilinta: Aliluia!

Icosul 4-lea
Mincinoşi de îngrijire sunt ritorii Învaţă CĂ vremea sfinţeniei a trecut, ca in vremurile noastre nu mai este cu putinţă omului Să mearga pe calea cea strâmtă de îngrijire pe o arată Scriptura; Nouă numai o cugeta la vieţuirea ta ne este de ajuns pentru a sta împotriva unora ca Acestia, de îngrijire nu vor sa cante impreuna cu noi:
Bucura-te, ca urmând Sfântului Ioan Colibaşul, L-ai primit pe Hristos în Chilia poveste Inimii;
Bucura-te, ca Sfântul Porfirie al Gazei te-a crescut ca pe sau Urmas al ONU;
Bucura-te, Bucurie un Sfântului Atanasie şi un celorlalţi cuvioşi aghioriţi;
Bucura-te, cel ce Iesind din Sfântul Munte, nu ai parasit smerenia Sfântului Siluan;
Bucura-te, ca Trimis primind Bastonul de Sfântul Gherasim ai primit şi binecuvântarea acestuia;
Bucura-te, cu Sfântul Vasile cel Mare grijă te-a ajutat Să Řídící aşezământul din Milesi;
Bucura-te, cu Sfinţii Ierarhi Nicolae şi Spiridon, neobosiţii făcători de minuni;
Bucura-te, cu Sfinţii Cosma şi Damian si cu ceilalti Sfinti Doctori fără de arginţi;
Bucura-te, cel ce ai fost asemănat cu Sfântul Serafim de la Sarov;
Bucura-te, ca ai arătat lumii CĂ harismele Sfântului Nectarie din Eghina nu s-au pierdut;
Bucura-te, cu soborul tuturor Cuvioşilor Parinti şi Cuvioaselor Maici;
Bucura-te, Din floare de îngrijire Buchetul Maicii Domnului AI mireasma din Grădina împrăştiat EI;
Bucura-te, parinte Porfirie, biserica vie a lui Dumnezeu!

Condacul 5-lea
Deşi în timpul vieţii ai avut parte de apăsătoare boli, parinte, nu te-ai lasat biruit de durere, ci le-ai răbdat cu mucenicească rabdare, si in loc cârteşti Sa ai primit suferinta cu seninătate, cântându-I lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5-lea
Cine poate Să stea departe de mijlocirile tale, ştiind câtă mulţime de bolnavi au simtit Ajutorul tău? Oare cine va şovăi Să alerge la tine, aflând ca din zi în zi numărul celor ce au primit sănătate trupească şi sufletească sporeşte fără încetare? O, parinte Porfirie, pentru grija de îngrijire PE AI arătat-o si o arati celor bolnavi, primeşte de la noi laudele acestea:
Bucura-te, ca suferind grele boli ai primit puterea de ai ajuta pe bolnavi;
Bucura-te, ca i-ai invatat pe oameni CĂ Vindecarea adevarată de viţă de vie de la Dumnezeu;
Bucura-te, ca însemnând bolnavii cu semnul Sfintei Cruci le-ai uşurat durerile;
Bucura-te, cel ce i-ai Ferit pe credincioşi de doctorii CEI închipuiţi Care Au puteri diavoleşti;
Bucura-te, ca ai vindecat de paralizie pe femeia celui ce a venit sa te caute la Mănăstire;
Bucura-te, ca acela Deşi nu te-a gasit o iapă avut credinţă Puterea în mijlocirilor poveste tainice;
Bucura-te, ca asa cum ai vindecat-o pe femeia sa ii poţi vindeca si pe cei pentru îngrijirea ne rugam;
Bucura-te, i ca-ai mângâiat pe cei cazuti deznădejde in;
Bucura-te, i ca-ai povăţuit Să poarte crucea răbdării;
Bucura-te, îngrijirea bolnavilor CĂ ţi-au cerut Ajutorul le-ai adus grabnica tămăduire;
Bucura-te, cel ce acum si te rogi pentru cei aflaţi în diferite suferinţe;
Bucura-te, ca pentru tine Nu există boli de nevindecat;
Bucura-te, parinte Porfirie, biserica vie a lui Dumnezeu!

Condacul al-6-lea
Nici un om nu este fara de pacat, nici un om nu se poate făli ca a scapat de orice urmă o Bolii. Ştiind ca nu numai trupurile noastre, ci si Sufletele noastre sunt atinse de boală, dar ştiind ca si Dumnezeu este cel ce Daruieste Sănătate celor dreptcredincioşi, ITI Să cerem te rogi ca impreuna cu cei tămăduiţi de bolile lor Să Ii putem cânta lui Dumnezeu: Aliluia ?

Icosul al-6-lea
Noule doctor fără de arginţi, parinte Porfirie, mulţumindu-ţi CĂ minuni prin nenumărate ai dăruit celor suferinzi tămăduirea, obosi nu vom vestind celorlalţi vindecările facute prin rugăciune CĂTRE Dumnezeu, pentru aceasta te si rugam Să primeşti drept plată mulţumirile noastre:
Bucura-te, grijă ca pe Pruncul nu se mişca l-ai vindecat spre Bucuria parintilor lui;
Bucura-te, pentru copiii de îngrijire primind vindecare trupească L-au slăvit pe Dumnezeu;
Bucura-te, ca pe Femeia necăjită de boala barbatului ei ai invatat-o sa se ferească de tulburarea adusa de diavol;
Bucura-te, cel ce îi ocroteşti PE Cei care se îngrijesc cu dragoste de bolnavi;
Bucura-te, cel ce vedeai şi vezi mai bine decat doctorii bolile oamenilor;
Bucura-te, cel ce stai împotriva doctorilor nepricepuţi ca sa-i Fereşti pe bolnavi de mai multa suferinţă;
Bucura-te, cel ce te-ai arătat îngrijirea bolnavei suferea de tromboză şi ai vindecat-o;
Bucura-te, ca mai tarziu aceasta o recunoscut chipul tău si asa un înţeles de la cine a Ajutorul primit;
Bucura-te, ca doctorii au rămas fără grai in fata vindecărilor PE grijă le-ai facut;
Bucura-te, balsam de îngrijire aduci de la Dumnezeu vindecare trupească şi sufletească;
Bucura-te, Ca prin rugăciunile tale sa biruit randuiala Firii;
Bucura-te, cel ce îi întăreşti PE CEI de îngrijire minunate mărturisesc vindecările poveste;
Bucura-te, parinte Porfirie, biserica vie a lui Dumnezeu!

Condacul al-7-lea
Suferinţele Răbdând ca un al doilea Iov, ai arătat prin viata ta CĂ încercările îngăduite de Dumnezeu nu covârşesc Puterea omeneasca, ca si oricât de grele ar fi acestea, daca ne luptăm sa le biruim, Mântuitorul Hristos Pentru VA pune pe frunţile noastre cununi stralucitoare, de îngrijire îi cantam: Aliluia!

Icosul al-7-lea
Auzind cum în timpul vieţii si dupa moarte I-ai izbăvit de felurite ispite pe cei cărora le-ai cunoscut neputinţele, şi aflându-ne noi înşine în ispite fără de număr, Căci viermele păcatului nu doarme, dorim sa te avem ca ocrotitor al nostru , Si pentru aceasta cantam Îţi:
Bucura-te, necazurilor CĂ trecand prin furtuna ai primit puterea de ai ajuta pe cei ispitiţi;
Bucura-te, i ca-ai facut dreptate slujbaşului învinuit pe nedrept;
Bucura-te, grijă ca pe tanara vroia sa se sinucidă ai scapat-o din ghearele Diavolului;
Bucura-te, ca ai prevenit maicile de la Mănăstirea Jazak sa nu bea apă din Fântâna otrăvită de necredincioşi;
Bucura-te, ca fără teama în vreme de război ai scapat o fata de la pângărire;
Bucura-te, ca-l ai izbăvit pe ucenicul tău de Primejdia din adâncurile apelor;
Bucura-te, cel ce dai cu prisosinţă cele de trebuinţă credincioşilor;
Bucura-te, printr ca-O minune Cel ce a înmulţit peştii în pustie te-a vădit a fi asemenea Lui;
Bucura-te, ca această minune şi altele asemenea EI Au fost tăinuite până după moartea ta;
Bucura-te, cel ce te-ai arătat chip minunat în îngrijirea celor ţi-au cerut ocrotirea;
Bucura-te, ca oricine te cheama în Ajutor cu credinţă primeşte Sprijinul tău;
Bucura-te, ca nenumărate sunt facerile de bine pe de îngrijire ni le-ai arătat;
Bucura-te, parinte Porfirie, biserica vie a lui Dumnezeu!

Condacul al-8-lea
Cum Nu sa ne veselim de poveste Minunile? Cum să nu tresalte inimile noastre la aflarea Bucuriei de îngrijire pe o aduci celor ce te cinstesc, povăţuitor tainicule al călugărilor şi mirenilor Al? Ştiind CĂ ducând viaţă monahicească Tu ai fost Calauza pricepută şi pentru familiile de îngrijire în Viforul lumii au cautat linistea duhovnicească, îi cantam Celui Care te-a înţelepţit: Aliluia!

Icosul al-8-lea
Văzând cum vrăjmaşul diavol se luptă ca mirenii Să duca o viata Cat mai pătimaşă, aducându-le tulburare in suflet şi şoptindu-le CĂ numai în manastiri se poate duce o viata bineplăcută lui Dumnezeu, Tu i-ai povăţuit Să stea împotriva acestuia si sa duca lupta cea buna, EI IAR vieţuirea sporind în duhovnicească ţi-au cântat:
Bucura-te, ca îi afli PE FIII risipitori si te rogi pentru ei;
Bucura-te, ca aduci pacea în familiile dezbinate;
Bucura-te, ca le-ai descoperiţi celor cazuti calea pocăinţei;
Bucura-te, i ca-ai ajutat pe acestia să ajungă fii credincioşi ai Bisericii;
Bucura-te, ca i-ai invatat pe parinti sa traiasca o viata sfanta Pentru ca FIII lor sa fie păziţi de ispite;
Bucura-te, rugându ca-se Domnului ucenica ta un fost peţită de Tânărul PE îngrijire Îl iubea;
Bucura-te, ca domolind împotrivirile parintilor lui, au reusit sa se căsătorească;
Bucura-te, ca le-ai vorbit despre îngrijirea Tinerilor Hristos necunoscând lumina trăiau în patimi;
Bucura-te, ca ei ţi-au sărutat picioarele cu dragoste;
Bucura-te, sprijin al celor ce vor sa Îşi întemeieze o familie;
Bucura-te, ca Domnul Ti-a dat priceperea de a fi Calauza pentru cei căsătoriţi;
Bucura-te, bland duhovnic de îngrijire cu iscusinţă AI sufleteşti ranile vindecat;
Bucura-te, Apostol al sfinţeniei în vremuri de tulburare Mare;
Bucura-te, parinte Porfirie, biserica vie a lui Dumnezeu!

Condacul al-9-lea
Doamne, Cel ce ne-ai zis „Fiţi Sfinti, ca Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt Sfânt”, Care prin gura Preacuviosului parinte Porfirie ne-ai amintit această Porunca a ta, iar noi am priceput CĂ numai daca vom merge pe calea sfinţeniei Vietile noastre vor cunoaşte împlinirea, acopera-ne cu Harul Tău cel Ceresc ca sa mergem pe această cale fără a fi vătămaţi de cursele Diavolului si sa cantam Îţi în Toată vremea: Aliluia!

Icosul al-9-lea
Ceea ce mărturiseşte intreaga predanie o Răsăritului, şi anume CĂ Dumnezeu sa facut om pentru ca omul sa se sfinţească, este cu anevoie de priceput; Dar ascultându-te pe tine, Preacuvioase parinte, NE CĂ îndemni Să ajungem la masura sfinţeniei, oricât de mari ar fi ispitele de îngrijire Apasă ne, îţi zicem:
Bucura-te, icoana o virtuţilor poleită cu Aurul smereniei;
Bucura-te, ca nu numai pe monahi, ci si pe mireni I-ai îndemnat Să rostească rugaciunea lui Iisus;
Bucura-te, ca îi vezi pe creştinii strălucind râvnitori ca niste făclii;
Bucura-te, ca-l ai văzut pe Părintele Yannis îmbrăţişându-Preoteasa si in lumina raiului;
Bucura-te, Dascal al cugetării la cele sfinte;
Bucura-te, ca săvârşind dumnezeieştile Slujbe inima ta devenit un altar al Celui Preaînalt;
Bucura-te, ca sporim aflând nevoinţele poveste în nevoinţă;
Bucura-te, ca prin postiri îndelungate Ţi-ai hrănit sufletul cu putere cerească;
Bucura-te, te-ai grijă lumânare asemănat Rugului lui Moise;
Bucura-te, Ca prin înţelepciune duhovnicească I-ai întrecut pe înţelepţii lumii acesteia;
Bucura-te, ne ca-ai îndemnat Ca prin lungi privegheri Să călătorim spre odihna vesnica;
Bucura-te, adeverire o Invierii lui Hristos;
Bucura-te, parinte Porfirie, biserica vie a lui Dumnezeu!

Condacul 10-lea
Fiind aprins de dragostea cea duhovnicească şi vrând Să propovăduieşti oamenilor Credinţa în Hristos. pentru râvna ta Domnul te-a chemat sa fii părtaş darurilor Sfintilor Apostoli si prin harisma vorbirii în limbi ai grăit pe înţelesul celor de alt neam, IAR EI mirându-se de sfinţenia ta au strigat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10-lea
Vrând tu sa o ajuti pe tanara Annoula Să lepede cugetările deşarte si sa creadă în Atotputernicul Dumnezeu, nu ţi-o oprelişte fost necunoaşterea limbii de îngrijire pe o vorbea aceasta, ci prin Darul lui Dumnezeu ai trecut de acesta Stavila, Lauda de îngrijire spre Bucuria celor te asa:
Bucura-te, nu CĂ niciodată Când ai greşit ai oamenilor de îngrijire Cele spus PE ţi le-a arătat Domnul;
Bucura-te, cel ce din smerenie nu I-ai cerut Domnului harisme alese;
Bucura-te, ca nu te-ai mândrit pentru darurile cu grijă Dumnezeu te-a covârşit;
Bucura-te, primindu ca-LE Nu ai contenit Cugetarea smerită la propria ta păcătoşenie;
Bucura-te, ca Minunile le-ai facut nu spre lauda ta, ci spre slava lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca si noi am urmat povaţa I PE îngrijire-ai dat-o femeii credincioase, si nu ne îndoim de harismele tale;
Bucura-te, ca ai trait Bucuria Rusaliilor;
Bucura-te, cel ce prin luminare dumnezeiască ai înţeles necazurile oamenilor;
Bucura-te, ca ai grija astupat gurile celor cârteau darurilor împotriva Sfântului Duh;
Bucura-te, ne ca-AI celor CĂ lamurit Puterile depărtaţi de Biserică vin de la INGERII cazuti;
Bucura-te, Stavila pentru cei de îngrijire fiind stăpâniţi de diavol imitau Darul vorbirii în limbi;
Bucura-te, cel ce cunoşteai graiurile Pasarilor şi ale animalelor:
Bucura-te, parinte Porfirie, biserica vie a lui Dumnezeu!

Condacul 11-lea
Cuvântul despre trecerea în veşnicie, ca cum „de vei muri Înainte de a muri, nu vei mai muri atunci Când vei muri”, un Sorbit fost de inima ta însetată de cunoaştere şi luminându-te te-ai împărtăşit de aceasta trăire ta Când Moartea un puternic devenit ONU: Aliluia!

Icosul 11-lea
„Dupa ce voi pleca la Domnul, eu voi cona ¬ tinua sa va vorbesc. Voi, oare, mă veti auzi?”, Ne-ai intrebat pe toti cei de îngrijire purtăm te cu Dragoste in inimile noastre. Nefiind vrednici de a auzi cuvintele tale pline de putere, facem Ceea ce ne este cu putinţă şi îndrăznim Să aducem Îţi smerită Lauda, ştiind CĂ asculti glasurile noastre:
Bucura-te, cel ce ţi-ai asteptat moartea ca pe o intalnire cu Dumnezeu;
Bucura-te, ca ai parasit această lume chemîndu-l pe Mântuitorul Hristos;
Bucura-te, ca ai adormit în Sfântul Munte, de îngrijire pe lăuntric niciodata nu l-ai parasit;
Bucura-te, ca dragostea ta pentru Hristos a covârşit frica mortii;
Bucura-te, rugându ca-te se risipea Norul Intunecat PE îngrijire vedeai deasupra unora dintre Îl muribunzi;
Bucura-te, cel ce acum si te rogi pentru cei aflaţi pe patul de moarte;
Bucura-te, cel ce ne Fereşti de moarte năprasnică;
Bucura-te, ca ultima ta dorinţă a fost „Toţi ca sa fie una”, după cum Hristos voieşte;
Bucura-te, te ca-ai rugat ca Toţi oamenii Să Îl cunoască pe Dumnezeul parintilor noştri;
Bucura-te, ca cel ce a înviat din morti te-a invatat Să biruieşti moartea;
Bucura-te, ca chip-Privind Blandul tău umplem NE de mângâiere;
Bucura-te, văzând de îngrijire CĂ seminţele PE le-ai Dau semănat ROADA îmbelşugată;
Bucura-te, parinte Porfirie, biserica vie a lui Dumnezeu!

Condacul al 12-lea
Precum Aşa Sfântul Nectarie o voit ca moaştele bine de vânzare-mirositoare sa fie impartite spre Binecuvantare în Pământul tot, si pretutindeni sa aflat de vânzare Minunile, tot aşa după Adormirea ta Dumnezeu o vrut ca cinstirea ta sa se răspândească în toate colţurile lumii, ca Toţi CEI de îngrijire în Aceste vremuri de rătăcire au cunoscut ca esti stalp de lumina al dreptei-Credinte, sa cante Domnului impreuna cu tine: Aliluia!

Icosul al 12-lea
Înainte de a primi cinstirea cuvenită de la oamenii cei muritori, bine-plăcutule al lui Dumnezeu, ai primit o cinstire mai înaltă, Căci Ai fost prăznuit in biserica Cerească de soborul celor de îngrijire îmbrăcaţi în veşminte luminoase cântau îngereşte troparul tău, şi cărora următori facandu -ne noi îţi zicem cu glas mare:
Bucura-te, de îngrijire Dar nepreţuit pe Dumnezeu la dăruit Bisericii;
Bucura-te, ca am fost povăţuiţi în chip minunat Să ne rugam Tie;
Bucura-te, ca însuşi Domnul Sa îngrijit Să primeşti cinstire de la oameni;
Bucura-te, de îngrijire Ascultand laudele celor asteapta tainica ta povăţuire;
Bucura-te, ca asa cum te rugai Înainte impreuna cu ucenicii tai, te acum rogi cu noi Toţi;
Bucura-te, Precum CĂ Îţi ocroteai FIII duhovniceşti ne acum ocroteşti si pe noi;
Bucura-te, de îngrijire CĂ numărul celor te cinstesc creste fără încetare;
Bucura-te, prieten al celor de îngrijire Învaţă de la tine urcuşul duhovnicesc;
Bucura-te, ca cei ce au privit chipul tău luminat vor sa atingă şi Sfintele tale moaşte;
Bucura-te, Candela aprinsă de Părintele Ceresc;
Bucura-te, Al Ucenic fiului lui Dumnezeu;
Bucura-te, vas ales al Sfântului Duh;
Bucura-te, parinte Porfirie, biserica vie a lui Dumnezeu!

Condacul 13-lea
O, Preacuvioase parinte Porfirie, făcătorule de minuni, primind Putina, această rugăciune de la noi, cei ce din prea-plinul inimii Îţi aducem laude după cuviinţă, ajuta-ne Să punem început bun şi lepădând toate Patimile şi Traim poftele Să CA mădulare ale sfinte Bisericii, ca împreuna cu tine Să putem cânta în vecilor vecii: Aliluia! (acest Condac se zice de trei ori)

Apoi iarasi se zice Icosul întâi
Ai auzit dulcele glas al Preadulcelui Iisus chemându-te la nunta cea vesnica şi zicând: „Vino, parinte Porfirie, de moşteneşte Imparatia Cerurilor grijă ce este gatita celor şi-au purtat crucea nevoindu-se din dragoste pentru Dumnezeu!” Noi, vrând a fi părtaşi poveste fericirii, îţi aducem laude Aceste:
Bucura-te, cel ce mijloceşti inaintea Sfintei Treimi pentru mântuirea noastră;
Bucura-te, Rod înmiresmat al Tradiţiei Sfintilor Parinti, Bucura-te, Ostaş îmbrăcat în armură duhovnicească;
Bucura-te, de îngrijire Furtună spulberi cuiburile ereticilor;
Bucura-te, cel ce te-ai dăruit în intregime fiecăruia dintre cei ce te cercetau;
Bucura-te, ca luptând împotriva puterilor întunericului, le-ai biruit;
Bucura-te, ca ai aparat predaniile bisericeşti şi ai stat împotriva rătăcirilor de multe feluri;
Bucura-te, i ca-ai binecuvantat pe cei ce au mărturisit poveste Minunile;
Bucura-te, i ca-ai mustrat pe cei ce au spus despre tine lucruri neadevărate;
Bucura-te, cel ce stai departe de cei de îngrijire poveste răstălmăcesc Minunile;
Bucura-te, cel ce primeşti laudele aduse DE CĂTRE CEI binecredincioşi;
Bucura-te, ceară însemnată cu pecetea sfinţeniei;
Bucura-te, parinte Porfirie, biserica vie a lui Dumnezeu!

Şi Condacul întâi
Pe Părintele nostru Porfirie, făcătorul de minuni, de servicii medicale un împărţit mana din Pustia binecuvântată un Sfântului Munte, celor ce flămânzeau în Pustia duhovnicească o lumii, veniti Să Îl lăudăm, binecredincioşilor, şi pentru rugăciunile PE grijă LE înaltă Domnului pentru mântuirea neamului creştinesc Să îi mulţumim cântându-i: Bucura-te, parinte Porfirie, biserica vie a lui Dumnezeu!

După aceasta se zice această:

Rugăciune

Preacuvioase parinte Porfirie, robule al Dumnezeului celui viu, primeşte de îngrijire laudele PE ţi le aducem cu inimă smerită şi mijloceşte inaintea lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră.
Ocroteşte-NE de Răul tot si de Toată tulburarea. Ajuta-ne Să biruim de îngrijire ispitele ne stau Inainte si prin rabdarea Noastră Să cununile dobândim cele netrecătoare. Iar la înfricoşătoarea Judecata sa fim Feriti de pedeapsă Vesnic si sa fim aşezaţi în partea cea de-a dreapta, unde cu soborul tuturor Sfintilor te veseleşti de Frumusetile ceresti. Ca primind ajutor tău grabnicul Să mulţumim II, în vecii vecilor Dumnezeului Care te-a proslăvit. Amin.

TROPARUL Parintelui PORFIRIE

Nu trecuse mult timp din ziua Adormirea Parintelui Porfirie Când, un nepot de-al sau, de meserie educator, un vis văzut în O biserică uriaşă, scăldată in lumina, aflată în înaltul cerului, ce fusese ridicată în cinstea Parintelui căreia Porfirie si in mijlocul şedea însuşi Părintele Porfirie. Totodată o văzut cum numeroşi oameni ai lui Dumnezeu, îmbrăcaţi în straie de lumina si purtând stralucitoare cununi, se adunaseră înăuntrul dar si in afara bisericii şi cântau cu glasuri melodioase ONU Troparul, textul al cărui Şi a cărui muzică erau închinate Parintelui Porfirie.
Nepotul Parintelui o auzit de atatea ori in vis acest Troparul, incat la invatat pe de rost! Si, îndată ce sa trezit, aducându-si-l bine aminte, la scris si la şi înregistrat! Acesta este troparul:

După cum pe pamant te rugai pentru tămăduirea neputinţelor şi pentru iertarea păcatelor noastre,
Astfel tot roaga acum şi-te in ceruri, parinte Porfirie, şi roaga-l pe Hristos Dumnezeul nostru
Să mântuiască Sufletele noastre.

Reclame
Categorii:Rugaciuni
  1. Niciun comentariu până acum.
  1. No trackbacks yet.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: